Close Friends mural
‘Close friends are truly life’s treasures’
2019, Mural
Locatie: Sint Lucasstraat in ’s-Hertogenbosch.

‘Goede vrienden zijn echte schatten van het leven.’ Een inspirerende uitspraak van Vincent van Gogh.
In mijn muurschildering verbeeld ik het verhaal van Van Gogh als passievol en energiek kunstenaar met om hem heen een verbeelding van mensen die dichtbij hem stonden. Mensen die hem hielpen, waar hij liefde voor voelde of door geïnspireerd raakte. Zoals Brabantse boeren (uit zijn meesterwerk de Aardappeleters), bevriende schilder Gauguin, madame Ginoux die hij vele malen schilderde en zijn broer Theo die hem financieel ondersteunde en waarmee hij een intense briefwisseling onderhield.
Van Gogh was lang op zoek naar zijn missie in het leven en erkenning en liefde van mensen. In het midden van de schildering staat Van Gogh, met beweeglijke armen rijkt hij met zijn ene hand naar het hart van de liefde, met de andere naar de vlam van zijn passie. Op het papier rechts is een knotwilg te zien, zijn geliefde Brabantse boom die hij graag tekende alsof een menselijke figuren was. De beweeglijke vormen van de schildering refereren aan de vormentaal van Van Gogh, zoals te zien in zijn schilderij ‘De Sterrennacht’. Het verbeeldt tevens de bewogen rusteloze geest van Vincent van Gogh.
 
Project mogelijk gemaakt door: Kings of Colors, Urban Zuidlijn, Het Noord-Brabants Museum, Van Gogh Brabant en Zayaz
____
 
‘Close friends are truly life’s treasures’. A inspiring quote from Vincent van Gogh.
In this mural I depicted the story of Van Gogh as a passionate and energetic artist, surrounded by the people who stood close to him. People for whom he felt love and who helped and inspired him. Like the farmers from his home region Brabant who he painted in his famous work ‘The Potato Eaters’, friend and fellow artist Gauguin, madame Ginoux who he painted several times and his brother Theo who financially supported Vincent and with who he maintained an intense correspondence.
Van Gogh was always searching for his mission in life and recognition and love from people. In the middle of the painting you see Van Gogh, with moving arms he reaches with one hand for the heart of love, the other for the flame of passion. The movable style and patterns of the painting refer to the lines and curves of Van Goghs painting style well known from his painting ‘Starry Night’. It also imagines the restless spirit of Van Gogh.